REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 5. FEBRAUAR 2022

1. Valg af dirigent og beretning for 2021.
Kjartan Langvad stillede op som dirigent og blev enstemmigt valgt. Louise Traberg Smidt refererede.
Fungerende formand Louise Traberg Smidt aflagde beretning for 2021. Forsamlingen godkendte beretningen.
2. Godkendelse af regnskab for 2021
Mads fremlagde regnskabet for 2021, og forsamlingen havde lejlighed til at stille spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
3. Godkendelse af budget for 2022
Mads gennemgik budgettet for 2022, og forsamlingen havde lejlighed til at stille spørgsmål. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at overskride budgettet med det formål at promovere foreningen og vores mærkesager, da foreningen har opbygget en pæn kapital under Covid-19.
4. Valg af kasserer og revisor:
Mads Færk blev genvalgt som kasserer
Kjartan Langvad genvalgt som revisor
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Følgende meldte deres kandidatur som bestyrelsesmedlem:
Dan Bro, Andreas Frøsting, Søren Juliussen og Jonas Vej-Hansen.
Efter afstemning blev Søren Juliussen og Andreas Frøsting valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Følgende (gen)opstillede til bestyrelsen: Kasper Arianto, Hans Christensen, Nicolaj Nyholm, Dan Bro, Jonas Vej-Hansen, Anja Christensen og Susie Cowan.
Da foreningens vedtægter ikke angiver begrænsninger for antallet af suppleanter, blev alle 7 kandidater valgt som suppleanter.
7. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
Generalforsamlingen drøftede kontingentet, herunder fordele og ulemper ved at nedsætte kontingentet. Generalforsamlingen besluttede at ændre kontingentet for 2023 til 199 kr. pr. medlem.