FORMANDENS BERETNING FOR 2021

Kære medlemmer af DARE.

Det er blevet tid til den årlige beretning fra formanden, som i år for første gang ikke er skrevet af Mikkel Raahede, som desværre pt. er sygemeldt og har været det siden juli 2021. Jeg ønsker Mikkel god bedring og håber, at han vender stærkt tilbage i løbet af 2022.

Når jeg ser tilbage på 2021, så er det et år, hvor foreningens aktiviteter naturligvis har været præget af Covid-19, men hvor jeg er stolt af, hvad vi på trods af pandemien har nået.

Vores faste arrangementer hvor vi plejer at mødes fysisk – herunder særligt sommerpicnic og julebanko – har været aflyst, men heldigvis betyder det ikke, at der ikke har været fokus på vores mærkesager, og jeg oplister her en del af det, som DARE har arrangeret eller deltaget i i det forgangne år:

  • DARE har arrangeret 2 webinarer; et om ”de etiske aspekter ved surrogacy” som løb af stablen d. 13. april 2021 med deltagelse af formand for etisk råd Anne-Marie Gerdes og Professor i etik ved Roskilde Universitet Thomas Søbirk, og et d. 11. oktober under titlen ”Vi må ikke være forældre til vores børn”, hvor hhv. Susanne Færk og Kaspar Arianto fortalte hver deres historie om deres bekymringer og udfordringer ved ikke at være anerkendt som juridisk forælder til deres børn.
  • DARE har været bindeled mellem utroligt mange medier og vores medlemmer, hvilket har resulteret i mange artikler, TVindslag og radioprogrammer med historier fra familier, som er blevet til med hjælp fra en graviditetsvært. Tak til alle jer medlemmer som deler jeres historier – I er med til at nuancere debatten og gøre en forskel!
  • Under Pride-ugen i august arrangerede DARE en paneldebat under overskriften ”Fact Cheking Surrogacy med et panel bestående af en graviditetsvært, en repræsentant fra et udenlandsk surrogacybureau, en forælder til et barn født af en graviditetsvært og sidst men ikke mindst en ung som selv er født af en graviditetsvært. Ud over dette event deltog DARE ved 4 yderligere arrangementer under PRIDEugen.
  • Mikkel Raahede har holdt tale ved de danske sygeplejerskers årsmøde.
  • Både Mikkel og jeg har deltaget i politiske møder på Christiansborg, senest jeg har selv mødtes med Venstre og de Radikale indenfor den seneste måned og Mikkel har været til møde i ligestillingskontoret.
  • Vores suppleant i bestyrelsen Kaspar Arianto har sammen med sin mand gennem medvirken i TV-programmet ”Sommerdrømme” vist den almene dansker, hvordan det er at være en familie med børn født af en graviditetsvært, og familien er gennem deres fortsatte tilstedeværelse i medierne med til at pushe og holde liv i debatten omkring rettigheder for familier som deres.
  • Vores bestyrelsesmedlem Nicolai Rimvall har sammen med sin mand gennem et stort portræt i Information over 4 afsnit givet læserne et indblik i deres personlige rejse mod at blive forældre til et barn født af en graviditetsvært.
  • DARE har i første halvår af 2021 tilbudt anonyme samtaler til medlemmer gennem APP’en Q-talks.
  • Og sidst men ikke mindst har DARE støttet et borgerforslag om medfædres rettigheder og har i den forbindelse udtalt sig i mange medier og haft samtaler med flere politikere, herunder særligt Socialdemokratiet, Venstre og Radikale, om mulighederne og konsekvenserne af en ændret lovligning på området.

For det kommende år ønsker jeg mig, at vi igen kan afvikle arrangementer, hvor vi kan mødes fysisk, og jeg vil glæde mig til sammen med den nye bestyrelse at planlægge, hvordan vi i endnu højere grad kan skubbe på for en lovændring indenfor surrogacy og samtidig skabe fællesskaber for vores medlemmer.

Med venlig hilsen

Louise Traberg Smidt
Fungerende formand for DARE