Formål

Foreningens formål er at arbejde for fuld ligestilling for alle danske familiekonstellationer i Danmark, primært inden for familiestrukturer, reproduktion og det daglige institutionelle, strukturelle og kulturelle samfundsliv i Danmark.

Aktiviteter til understøttelse heraf er blandt andet målrettede oplysningsaktiviteter, direkte påvirkning af politiske beslutningsprocesser og en indsats for synliggørelse. Internt at koordinere og formidle information, lede netværk, yde aktiv støtte samt etablere fælles tiltag.

Foreningen har et særligt fokus på lovliggørelse af surrogacy, hvor vi gennem en kampagne vil forsøge at få politisk fokus på ophævelse af Adoptionsloven § 33, stk. 1.