DARE sætter ind med ny kampagne om ophævelse af Adoptionslovens §33

Bestyrelsen i DareDanmark har besluttet, at det er tiden at iværksætte en kampagne for at få ændret lovgivningen her i landet. Vi mener, det er utidssvarende, når det fremgår af adoptionslovens § 33, stk. 1, at man ikke må indgå surrogacyaftaler, hvis den kvinde, der skal bære barnet, opnår en økonomisk kompensation, eller hvis man får hjælp af et agentur.

Det er vores opfattelse, at hvis vi kan få den bestemmelse ophævet, må de andre bestemmelser, der begrænser overførsel af forældremyndighed og stedbarnsadoption i de tilfælde, hvor et barn er født via surrogacy, nødvendigvis også ophæves.

På den måde vil vi forsøge at få standset forskelsbehandlingen og diskriminationen af børn, der fødes via surrogacy, så vi opnår, at børnene behandles som alle andre børn her i landet.

Derfor vælger vi nu at sætte ind med en kampagne om ophævelse af bestemmelsen i adoptionslovens § 33, stk. 1, som vi opfatter, er roden til diskriminationen og chikanen af forældre til og børn født via surrogacy.

Vi har derfor besluttet, at vi kontakter socialministeren og ordførerne fra en række partier. Vi arbejder endvidere på at få bragt indlæg i aviser.

Vi skyder kampagnen i gang den 14. oktober 2020, hvor vi sender vores brev til socialministeren.

Vi har brug for, at du og din familie samt venner hjælper os, når vi skyder kampagnen i gang.

Få dem, du kender, der sympatiserer med os, til at melde sig ind i foreningen eller blive støttemedlem. Jo flere medlemmer jo større lydhørhed opnår vi blandt politikerne.

Når vi sender brevet til ministeren og andre politikere, beder vi også om, at du, og dem du kender, der støtter din og vores sag, skriver støttehenvendelser til ministeren og andre politikere, hvor I giver udtryk for, at I støtter Dare Danmarks henvendelse til ministeren.

Vi vender den 15. oktober 2020 tilbage med nærmere information om, hvordan du helt konkret kan hjælpe os med støttehenvendelser, men lige nu er det tiden til, at du hjælper os med at mobilisere alle gode kræfter bag vores sag ved at melde sig ind i foreningen.

På forhånd tak for din indsats og støtte.