DARE holdt kreativ bestyrelsesworkshop med Roskilde Universitet

I november 2019 deltog flere af bestyrelsesmedlemmerne i en kreativ workshop med et hold studerende fra master-uddannelsen i Professionel Kommunikation ved Roskilde Universitet ført an af Kaspar, som også har været en del af DARE‘s bestyrelse gennem de seneste 4 år.

Temaet for workshoppen var “Defitionen på DARE“, og handlede om, hvordan foreningen fremadrettet skal bruge og omtale forskellige vigtige ord i debatten om surrogacy og ligestilling mellem familiekonstellationer. Vi har i forvejen sektionen “begreber” på vores hjemmeside, men samtidig står vi ofte i situationer – f.eks. i medierne – hvor vi som forening er splittede mellem at bruge bestemte ord, som alle kender, og samtidig gå med et ønske om at skabe et mere transparent og værdigt sprog.

Ved hjælp af fysiske ordbøger, scrabblebrikker og svære spørgsmål, nåede vi frem til et parlørformat, der kan udfordre en ordbogs statiske definitioner. Med en DARE-parlør kan vi både fortælle, hvad tingene oftest kaldes, og samtidig komme med vores eget bud på alternativer, hvor vi finder det nødvendigt.

Se udkastet til det nye DARE-parlørformat via linket i bunden, som også indeholder to konkrete eksempler. Det vil blive en opgave for den nye bestyrelse at arbejde videre med dette projekt. Overvejer du at blive aktiv i DAREs bestyrelse? Så stil op til generalforsamlingen tirsdag den 4. februar 2020.

Stort tak til holdet fra Roskilde Universitet for deres tid og engagement i DARE – det giver et kæmpe løft til en lille forening som vores (med dertilhørende lille budget), at vi på den måde kan sparre fagligt og få friske øjne på vores kommunikation og projekt.

UDKAST TIL DARE-PARLØR