DARE Danmark logo

 

Indkaldelse til generalforsamling i DARE 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DARE:

 Lørdag d. 5/2-2022 kl. 13.00 i LGBT+ fælleslokale,

Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 7 dage forinden sendes til fungerende bestyrelsesformand Louise Traberg Smidt på LS@adacta-law.dk

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer af DARE har stemmeret ved generalforsamlingen.

Da 2 af vores bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller, opfordres alle med interesse i DARE at overveje om de vil stille op til bestyrelsen. Hvis du ikke kan deltage den 5/2-22 er det ingen hindring, da du så bare kan skrive til Louise på ovennævnte mail, at du ønsker at opstille til en bestyrelses- og/eller suppleantpost.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og beretning for 2021.
 2. Godkendelse af regnskab for 2021
 3. Godkendelse af budget for 2022
 4. Valg af kasserer og revisor:
  1. Mads Færk genopstiller som kasserer
  2. Kjartan Langvad genopstiller som revisor
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  1. Martin Münter genopstiller ikke
  2. Nicolai Rimvall genopstiller ikke
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  1. Kasper Arianto genopstiller
  2. Hans Christensen genopstiller
  3. Nicolaj Nyholm genopstiller
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt